LED լամպեր

LED A60-11W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s182

LED A60-11W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s182

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

600Դր. 900Դր.

LED A60-11W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s183

LED A60-11W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s183

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

600Դր. 900Դր.

LED A60-11W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s184

LED A60-11W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s184

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

600Դր. 900Դր.

LED A60-15W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s188

LED A60-15W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s188

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

900Դր. 1 300Դր.

LED A60-15W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s189

LED A60-15W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s189

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

900Դր. 1 300Դր.

LED A60-15W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s190

LED A60-15W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s190

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

900Դր. 1 300Դր.

LED A65-19W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s210

LED A65-19W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s210

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 000Դր. 1 800Դր.

LED A65-19W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s211

LED A65-19W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s211

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 000Դր. 1 800Դր.

LED A65-19W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s212

LED A65-19W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s212

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 000Դր. 1 800Դր.

LED A65-21W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s213

LED A65-21W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s213

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 200Դր. 1 700Դր.

LED A65-21W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s215

LED A65-21W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s215

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 200Դր. 1 700Դր.

LED A65-25W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s216

LED A65-25W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s216

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 400Դր. 2 000Դր.

LED A65-25W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s217

LED A65-25W-840-E27 ЭРА (չեզոք) Մոդել s217

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 400Դր. 2 000Դր.

LED A65-25W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s218

LED A65-25W-860-E27 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s218

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

1 400Դր. 2 000Դր.

LED B35-11W-827-E14 ЭРА (դեղին)

LED B35-11W-827-E14 ЭРА (դեղին)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 050Դր. 1 200Դր.

LED B35-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s131

LED B35-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s131

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 050Դր. 1 200Դր.

LED B35-11W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s1010

LED B35-11W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s1010

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 050Դր. 1 200Դր.

LED B35-7W-827-E14 ЭРА  (դեղին) Մոդել s120

LED B35-7W-827-E14 ЭРА (դեղին) Մոդել s120

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

600Դր. 900Դր.

LED B35-7W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s122

LED B35-7W-827-E27 ЭРА (դեղին) Մոդել s122

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27  &n..

600Դր. 900Դր.

LED B35-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s121

LED B35-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s121

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

600Դր. 900Դր.

LED B35-7W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s136

LED B35-7W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s136

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

600Դր. 900Դր.

LED B35-9W-827-E14 ЭРА (դեղին) Մոդել s124

LED B35-9W-827-E14 ЭРА (դեղին) Մոդել s124

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

800Դր. 1 100Դր.

LED B35-9W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s125

LED B35-9W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s125

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

800Դր. 1 100Դր.

LED B35-9W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s128

LED B35-9W-860-E14 ЭРА (սպիտակ) Մոդել s128

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

800Դր. 1 100Դր.

LED BXS-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s147

LED BXS-11W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s147

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

1 050Դր. 1 200Դր.

LED BXS-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s141

LED BXS-7W-840-E14 ЭРА (չեզոք) Մոդել s141

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14  &n..

700Դր. 950Դր.

LED MR16-10W-827-GU10 ЭРА (Դեղին) Մոդել s254

LED MR16-10W-827-GU10 ЭРА (Դեղին) Մոդել s254

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU10 &n..

800Դր. 1 200Դր.

LED MR16-10W-827-GU5.3 ЭРА (դեղին) Մոդել s252

LED MR16-10W-827-GU5.3 ЭРА (դեղին) Մոդել s252

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU5.3  ..

800Դր. 1 200Դր.

LED MR16-10W-840-GU10 ЭРА (չեզոք) Մոդել s255

LED MR16-10W-840-GU10 ЭРА (չեզոք) Մոդել s255

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU10 &n..

800Դր. 1 200Դր.