LED լամպեր

 Լամպ LED-A60-STD 15W 230V Е27 4000К 1350LM ASD

Լամպ LED-A60-STD 15W 230V Е27 4000К 1350LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

1 200Դր.

 Լամպ LED-JCDR-STD 7.5W 230V GU5.3 3000K 675LM ASD

Լամպ LED-JCDR-STD 7.5W 230V GU5.3 3000K 675LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) GU5.3 Օ..

750Դր.

 Լամպ LED-R63-STD 8W 230V E27 4000K 720LM ASD

Լամպ LED-R63-STD 8W 230V E27 4000K 720LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

1 150Դր.

 Լամպ LED-STD 5W 230V Е27 4000К 450LM ASD

Լամպ LED-STD 5W 230V Е27 4000К 450LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

610Դր.

 Լամպ LED-մոմիկ-STD 7.5W 230V E14 4000K 675LM ASD

Լամպ LED-մոմիկ-STD 7.5W 230V E14 4000K 675LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14 Օգտ..

800Դր.

 Լամպ LED-մոմիկ-STD 7.5W 230V E27 3000K 675LM ASD

Լամպ LED-մոմիկ-STD 7.5W 230V E27 3000K 675LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

750Դր.

ASD STANDARD LED լամպ 7.5W  E14 4000K

ASD STANDARD LED լամպ 7.5W E14 4000K

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E14 Օգտ..

770Դր.

LED-A60-STD 11W 230V E27 4000K 990LM ASD

LED-A60-STD 11W 230V E27 4000K 990LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

750Դր.

Լամպ  LED-A60-STD 7W 230V Е27 4000К

Լամպ LED-A60-STD 7W 230V Е27 4000К

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

700Դր.

Լամպ LED-A60-STD 11W 230V Е27 3000К 990LM ASD

Լամպ LED-A60-STD 11W 230V Е27 3000К 990LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

750Դր.

Լամպ LED-A60-STD 20W 230V E27 3000K 1800LM ASD

Լամպ LED-A60-STD 20W 230V E27 3000K 1800LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

1 700Դր.

Լամպ LED-A60-STD 20W 230V E27 4000K 1800LM ASD

Լամպ LED-A60-STD 20W 230V E27 4000K 1800LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

1 700Դր.

Լամպ LED-A60-STD 7W 230V Е27 3000К 630LM ASD

Լամպ LED-A60-STD 7W 230V Е27 3000К 630LM ASD

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 2 տարի Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) E27 Օգտ..

700Դր.

Լամպ LED-CP 2W 220V G4 6500К

Լամպ LED-CP 2W 220V G4 6500К

Ընդհանուր տվյալներ Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) G4 Օգտագործվող հզորությունը ..

650Դր.

Լամպ LED-CP 3W 220V G4 3000К 200LM

Լամպ LED-CP 3W 220V G4 3000К 200LM

Ընդհանուր տվյալներ Տեսակը LED Կոթառ(ցոգոլ) G4 Օգտագործվող հզորությունը ..

350Դր.