Բարձրախոսներ

 Բարձրախոսներ Genius SP-U115

Բարձրախոսներ Genius SP-U115

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 1.5..

4 200Դր.

Բարձրախոսներ  Genius SP-U115 Սպիտակ

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Սպիտակ

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 1.5..

4 200Դր.

Բարձրախոսներ Acme EA-98 (2.1, Sat. 2x2W, Sub. 1x6W)

Բարձրախոսներ Acme EA-98 (2.1, Sat. 2x2W, Sub. 1x6W)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 3 ամիս  Տեսակ 2.1 Ընդհանուր հզորություն 10 ..

17 000Դր.

Բարձրախոսներ Crown CMS-278

Բարձրախոսներ Crown CMS-278

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 3 ամիս Տեսակ 2.0  Ընդհանուր հզորություն&nbs..

4 500Դր.

Բարձրախոսներ Crown CMS-278 (2.0, 2x3W, USB, Black/SIlver)

Բարձրախոսներ Crown CMS-278 (2.0, 2x3W, USB, Black/SIlver)

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 3 ամիս Տեսակ 2.0  Ընդհանուր հզորություն&nbs..

4 500Դր.

Բարձրախոսներ Crown CMS-440 Wood

Բարձրախոսներ Crown CMS-440 Wood

Ընդհանուր տվյալներ  Երաշխիք  3 ամիս  Տեսակ 2.1  Ընդհանո..

29 500Դր.

Բարձրախոսներ Edifier R19U (2.0, 2x2W, USB/AUX Audio)

Բարձրախոսներ Edifier R19U (2.0, 2x2W, USB/AUX Audio)

Ընդհանուր տվյալներ  Երաշխիք  3 ամիս  Տեսակ 2.0  Ընդհանո..

15 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 1250B

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 1250B

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 40 ..

25 500Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 1800A Black

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 1800A Black

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 50 ..

38 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 2020

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 2020

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի  Տեսակը 2.0Ձայն ՍտերեոԸնդհանուր հզորությո..

52 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF150 Սև

Բարձրախոսներ Genius SP-HF150 Սև

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 3 ամիս  Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն&nb..

5 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF500A

Բարձրախոսներ Genius SP-HF500A

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 14 ..

18 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF800A

Բարձրախոսներ Genius SP-HF800A

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի  Տեսակը 2.0Ընդհանուր հզորություն 20 WATT&..

22 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Կապույտ

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Կապույտ

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 1.5..

4 200Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Կարմիր

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Կարմիր

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 1.5..

4 200Դր.