Զոդող սարքեր

Զոդող սարքեր

TOTAL TET1406 Էլեկտրական զոդիչ 40վտ (ԿՈԴ 10680)

TOTAL TET1406 Էլեկտրական զոդիչ 40վտ (ԿՈԴ 10680)

Ընդհանուր տվյալներ Ապրանքանիշ   Total   Հզորություն 40վտ.  Տ..

3 100Դր.

TOTAL TET1606 Էլեկտրական զոդիչ 60վտ (ԿՈԴ 10681)

TOTAL TET1606 Էլեկտրական զոդիչ 60վտ (ԿՈԴ 10681)

Ընդհանուր տվյալներ Ապրանքանիշ   Total   Հզորություն 60վտ.  Տ..

3 500Դր.