Բարձրախոսներ

 Բարձրախոսներ Genius SP-U115

Բարձրախոսներ Genius SP-U115

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 1.5..

4 200Դր.

Բարձրախոսն Genius SW-G2.1 2000 2.1

Բարձրախոսն Genius SW-G2.1 2000 2.1

Ընդհանուր տվյալներ  Երաշխիք  1 տարի   Տեսակը  2.1  Ընդհանուր հզորությո..

42 000Դր.

Բարձրախոսներ  Genius SP-U115 Սպիտակ

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Սպիտակ

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 1.5..

4 200Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 1250B

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 1250B

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 40 ..

25 500Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 1800A Black

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 1800A Black

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 50 ..

38 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 2020

Բարձրախոսներ Genius SP-HF 2020

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի  Տեսակը 2.0Ձայն ՍտերեոԸնդհանուր հզորությո..

52 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF500A

Բարձրախոսներ Genius SP-HF500A

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 14 ..

18 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-HF800A

Բարձրախոսներ Genius SP-HF800A

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի  Տեսակը 2.0Ընդհանուր հզորություն 20 WATT&..

22 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Կապույտ

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Կապույտ

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 1.5..

4 200Դր.

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Կարմիր

Բարձրախոսներ Genius SP-U115 Կարմիր

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի Տեսակը 2.0 Ընդհանուր հզորություն 1.5..

4 200Դր.

Բարձրախոսներ Genius SW-5.1 1800

Բարձրախոսներ Genius SW-5.1 1800

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի  Տեսակը 5.1 Փաթեթի պարունակությունը ..

35 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SW-D2.1  200

Բարձրախոսներ Genius SW-D2.1 200

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի  Տեսակը 2.1 Ընդհանուր հզորություն 6 ..

12 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SW-HF 2.1 1205

Բարձրախոսներ Genius SW-HF 2.1 1205

Ընդհանուր տվյալներ  Երաշխիք  1 տարի   Տեսակը  2.1  Ընդհանուր հզորությո..

23 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SW-HF2.1 1700

Բարձրախոսներ Genius SW-HF2.1 1700

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի  Տեսակը 2.1 Փաթեթի պարունակությունը ..

28 000Դր.

Բարձրախոսներ Genius SW-HF5.1 6000

Բարձրախոսներ Genius SW-HF5.1 6000

Ընդհանուր տվյալներ Երաշխիք 1 տարի  Տեսակը 5.1 Փաթեթի պարունակությունը ..

104 000Դր.